Soluţie favorabilă obţinută de SCA „IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAŢII” privind apărarea drepturilor nepatrimoniale faţă de acuzaţii calomnioase

16 martie 2018

SCA ”IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAŢII” a obţinut o soluţie favorabilă într-un litigiu având ca obiect constatarea caracterului ilicit al faptelor prin care dreptul la prestigiu şi reputaţie al clientei a fost vătămat prin afirmaţii calomnioase transmise publicului prin intermediul unor publicaţii online, al platformei YouTube şi al reţelei de socializare Facebook. De asemenea, instanţa a dispus obligarea pârâtului la plata daunelor morale, precum şi la publicarea hotărârii judecătoreşti.

Sentinţa nr. 7547/01.11.2017 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca a rămas definitivă prin neapelare.

Asistenţa juridică şi reprezentarea clientei a fost asigurată de o echipă din cadrul SCA „IORDĂCHESCU ŞI ASOCIAŢII” formată din avocat colaborator Diana Abrudean, avocat colaborator Mircea Timoce şi avocat asociat Marius G. Roman.