Soluție de suspendare a executării H.G. nr. 54/08.02.2019 privind aplicarea mobilității din funcția publică de subprefect al județului Cluj, în funcția publică de inspector guvernamental și a Deciziei Primului Ministru nr. 24/08.02.2019.

14 martie 2019

Tribunalul Cluj a admis în data de 12.03.2019, cererea de suspendare a executării Hotărârii de Guvern nr. 54/08.02.2019 privind aplicarea mobilității din funcția publică de subprefect al județului Cluj, în funcția publică de inspector guvernamental și a Deciziei Primului Ministru nr. 24/08.02.2019 privind numirea prin mobilitate în funcția publică de inspector guvernamental, până la soluţionarea pe fond a acţiunii în contencios-administrativ având ca obiect anularea actelor administrative atacate.

Este de remarcat celeritatea în obținerea acestei soluții favorabile de suspendare, la exact o lună de la momentul publicării actelor administrative în Monitorul Oficial nr. 106/12.02.2019, conferindu-se astfel eficiență dispozițiilor legale privind soluționarea în procedură urgentă a cererilor formulate în materia suspendării executării actelor administrative. Hotărârea pronunțată de către Tribunalul Cluj este executorie de drept.

Clientul a fost asistat pe parcursul acestei proceduri judiciare de către o echipă de avocaţi din cadrul SCA „Iordăchescu și Asociații” formată din avocatul partener Marius G. Roman și avocații colaboratori Andreea Plăian și Anamaria Măstăcăneanu. Reprezentarea în instanță a clientului a fost asigurată de domnul avocat Marius G. Roman.