Soluţie de clasare pentru una din societăţile care activează în domeniul distribuţiei de gaze naturale

15 decembrie 2017

La data de 23 noiembrie 2017, printr-o ordonanță emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj s-a dispus clasarea cauzei cu privire la suspecta persoană juridică, societate care activează în domeniul distributiei de gaze naturale, sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă prevăzută de art. 255 alin. (1) C. pen., reținându-se temeiul prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen, întrucât s-a apreciat că fapta nu a fost săvârșită cu forma de vinovăție prevazută de lege.

Urmărirea penală în aceasta cauză a fost începută ca urmare a unei explozii produse în anul 2013 în Municipiul Cluj-Napoca, datorită unor scurgeri de gaze naturale, soldata cu vătămarea corporală a două persoane, respectiv cu pagube materiale, deteriorarea unor imobile și autoturisme.

În susținerea soluției de clasare dispusă față de persoana juridică, prin ordonanța emisa în cauză, s-a aratat ca nu se poate reține vreo culpa în sarcina societății care activează în domeniul distribuției gazelor naturale, întrucat nu s-au constatat deficiențe (organizare defectuoasă, lipsa controlului, respectiv a aparaturii, instalațiilor) sau inacțiuni ale persoanei juridice, în concret ale organelor de conducere, care să fi creat premisele și condițiile comportamentului neglijent al persoanelor fizice, comportament care a dus la explozia și distrugerile aferente. Astfel, prin raportare la legislația ce reglementează obligațiile distribuitorului de gaze naturale, suspecta persoană juridică a demonstrat că s-a conformat cerințelor legale.

Pentru aceste motive, s-a dispus clasarea în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din C. proc. pen., deoarece fapta reținuta în sarcina persoanei juridice nu întrunește elementele constitutive ale  infractiunii de distrugere din culpa prevăzută de art. 255 alin. (1) C. pen.

Apărarea societăţii a fost asigurată de către o echipă de avocați din cadrul SCA ”IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII” coordonată de domnul Florin A. Roman - avocat partener.