Soluție de achitare pronunțată de Curtea de Apel Oradea pentru comiterea unor prezumtive fapte de conflict de interese și de purtare abuzivă

17 iulie 2018

În apărarea intereselor clientului M.S.D trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de conflict de interese, purtare abuzivă și fals în declarații în formă continuată, SCA „Iordăchescu și Asociații” a obținut o soluție definitivă de achitare întemeiată pe prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. - fapta nu este prevăzută de legea penală, precum și o soluție de încetarea procesului penal întemeiată pe prevederile art. 16 alin. (1) lit. f C. proc. pen cu referire la art .155 alin (1) Cod penal- a intervenit prescripția generală a răspunderii penale.

Prin hotărârea pronunțată, Curtea de Apel Oradea a respins ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea și de partea civilă împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Oradea.

Prin aceeași decizie, Curtea de Apel Oradea a dispus admiterea apelul declarat de inculpata M.S.D, desfiinţarea, în parte, a sentinţei penale atacate şi rejudecând, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I, a dispus achitarea inculpatei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conflict de interese, precum și încetarea procesului penal potrivit art. 16 alin. (1) lit. f C. proc. pen sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații în formă continuată.

Sentinţa penală atacată şi desfiinţată, în parte, prin decizia Curţii de Apel Oradea anterior menţionată, viza soluția de amânarea aplicării pedepsei de un an și șase luni stabilită inculpatei M.S.D, pentru săvârşirea infracțiunilor de fals în declarații în formă continuată și a două infracțiuni de conflict de interese. Curtea de Apel Oradea a menținut doar soluția de achitare în ceea ce privește presupusa săvârșire a infracțiunii de purtare abuzivă pronunțată inițial de Judecătoria Oradea.

În esenţă, acuzaţiile au vizat depunerea unor declarații de interese care potrivit acuzării nu corespundeau adevărului, modalitatea în care instituția publică care era condusă de inculpată a achiziționat produse de la o societate în care soțul acesteia era asociat și administrator, precum și modalitatea în care aceasta a realizat o procedură de reorganizare a instituție publice, fără să-și desființeze propriul post, în temeiul OUG nr. 77/2013. În ceea ce privește infracțiunea de purtare abuzivă s-a susținut că inculpata M.S.D, în calitatea sa de funcționar public, în exercitarea atribuțiilor de serviciu a întrebuințat expresii jignitoare față de partea civilă.

Toate aceste acuzaţii s-au dovedit a fi neîntemeiate, ca urmare a râmânerii definitive a soluţiei de achitare pronunţate de Curtea de Apel Oradea.

Clientul a fost asistat pe tot parcursul soluționării dosarului de o echipă de avocaţi din cadrul SCA „Iordăchescu și Asociații” formată din avocații parteneri Eugen Constantin Iordăchescu, Dorel Andrieș și Mihai Achimeț, precum și de avocații colaboratori Ioana Zorilă și Frătean Henrietta.