Soluție de achitare pronunțată de Curtea de Apel Cluj pentru comiterea unor prezumtive fapte de abuz în serviciu

17 februarie 2017

În apărarea intereselor unui client trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, SCA ”Iordăchescu și Asociații” a obținut o soluție de achitare întemeiată pe prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. - fapta nu e prevăzută de legea penală.

Prin Decizia penală nr. 197 din 13.02.2017, Curtea de Apel Cluj a dispus admiterea apelurilor formulate de inculpați, a desființat în parte sentința penală atacată și în temeiul art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. a dispus achitarea inculpatului R.G.M, fostul director general al societății FDFEE Transilvania Nord, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice prevăzută de art. 248 C. pen. din 1969, art. 2481 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen.

Acuzaţia formulată a vizat încălcarea atribuțiilor funcționarului prin raportare la un contract de performanță. În aceste condiții, pentru pronunțarea soluției de achitare, instanța de apel a constatat că fapta nu este prevăzută de legea penală, raportat la incidența Deciziei nr. 405/2016 a Curții Constituționale a României. Instanța a constatat că acuzația nu vizat încălcarea unor acte normative din legislaţia primară, astfel că fapta imputată nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 248 C. pen. din 1969

Inculpatul R.G.M. fusese condamnat de instanța de fond la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice.

Clientul a fost asistat de o echipă de avocaţi din cadrul SCA ”Iordăchescu și Asociații” formată din domnul avocat asociat Florin Roman și domnul avocat colaborator Horea Stan.