Soluție de achitare pronunțată de Curtea de Apel Cluj pentru comiterea unei presupuse fapte de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor

29 ianuarie 2018

În apărarea intereselor unui client trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, SCA „Iordăchescu și Asociații” a obținut o soluție definitivă de achitare întemeiată pe prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. - fapta nu este prevăzută de legea penală.

Prin Decizia penală nr. 128 din data de 25.01.2018, Curtea de Apel Cluj a dispus admiterea apelurilor declarate, desfiinţarea în întregime a sentinţei penale atacate şi rejudecând, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I, a dispus o soluţie de achitare a inculpaţilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art. 246 Cod penal din 1969.

Sentinţa penală atacată şi desfiinţată prin decizia Curţii de Apel Cluj anterior menţionată, viza o soluţie de condamnare a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, la pedeapsa de 1 an închisoare, a cărei executare a fost suspendată condiţionat în temeiul art. 81 Cod penal din 1969, pe durata unui termen de încercare de 3 ani.

În esenţă, acuzaţiile au vizat modul de soluționare a unei proceduri de achiziții de servicii publice. Practic, în sarcina inculpatului – în calitate de membru al comisiei de licitație publică – s-a reținut faptul că prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, concretizată prin comiterea a trei acte materiale, ar fi adus atingere intereselor legale ale părții civile.
Clientul a fost asistat de o echipă de avocaţi din cadrul SCA „Iordăchescu și Asociații” formată din avocat asociat Milu Timoce și avocat colaborator George Badiu.