Recurs în casaţie admis. Trimitere spre rejudecare la Curtea de Apel Cluj. Anularea formelor de executare şi punerea de îndată în libertate a persoanei

15 decembrie 2017

Prin Decizia penală nr. 779 din 16.05.2017 a Curţii de Apel Cluj, o persoană a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni cu executare pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă (faptă comisă sub imperiul vechiului Cod penal).
Pentru a ajunge la această pedeapsă, instanța a apreciat că legea penală mai favorabilă este legea nouă, deşi art. 178 alin. (1), (2) și (5) C.pen. din 1969 prevedea pedeapsa închisorii de la 2 la 10 ani, iar dispoziţiile noului Cod penal prevăd pentru fapta comisă închisoare de la 3 la 10 ani şi 6 luni, în condiţiile în care a ajuns la concluzia că în cauză se impune reţinerea unei circumstanţe atenuante judiciare legată de împrejurările comiterii faptei (culpă comună) doar pe legea nouă, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen., care determină reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, această situându-se între 2 ani şi 7 ani potrivit art. 76 C.pen.

Prin recursul în casaţie promovat, s-a susţinut că hotărârea Curţii de Apel Cluj este nelegală deoarece circumstanţa atenuantă reţinută de instanţa de apel avea corespondent şi în prevederile art. 74 C. pen. din 1969, circumstanţele atenuante judiciare fiind prevăzute exemplificativ de vechea reglementare. În aceste condiţii, conform dispoziţiilor art. 76 alin. (1) lit. d) C.pen. din 1969, ca efect al atenuantei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege ar fi fost închisoare între 15 zile – 2 ani.
Prin urmare, s-a solicitat constatarea faptului că în cauză e aplicabil art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., respectiv că pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare a fost aplicată în afara limitelor legale, care în cauză erau închisoare între 15 zile - 2 ani, conform art. 178 alin. (1), (2) și (5) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969 și art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. din 1969., în condiţiile art. 5 C. pen.

Prin Decizia penală nr. 496/2017 din 14.12.2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în casaţie formulat împotriva Deciziei penale nr. 779 din 16.05.2017 a Curţii de Apel Cluj – Secţia penală şi de minori, a casat, în parte decizia penală recurată, cu privire la latura penală, şi a trimis cauza la Curtea de Apel Cluj – Secţia penală şi de minori spre rejudecarea apelurilor. Totodată, s-a dispus anularea formelor de executare emise şi punerea de îndată în libertate a clientului.

Apărarea clientului a fost asigurată de dl. Florin A. Roman - avocat partener la SCA ”IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII”