Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie

21 iunie 2012

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 185 din data de 22 martie 2012 a fost publicată Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol).

Legea stabileşte regimul juridic aplicabil activităţii de cooperare dintre autorităţile publice române si Europol.

Oficiul European de Poliţie (Europol), înfiinţat prin Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009, gestionează informaţii din domeniul fenomenului infracţional. Obiectivul său este acela de a imbunătăţi eficacitatea şi cooperarea autorităţilor competente din statele membre în ceea ce priveşte prevenirea si combaterea formelor grave de terorism si criminalitate internaţională, respectând în acelaşi timp drepturile omului.

Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române este desemnat ca reprezentant al României în cadrul Consiliului de administraţie al Europol, iar şeful Centrului de cooperare poliţienească internaţională ca supleant al acestuia.

Autorităţile publice române detaşează experţi naţionali la Europol, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

De asemenea, actul normativ desemnează Unitatea Naţională Europol ca punct unic de legatură cu Europol.

Autorităţile române competente pot coopera direct cu Europol numai în situaţii deosebite, determinate de necesitatea asigurării rapidităţii schimbului de date si informaţii sau a păstrării confidenţialităţii acţiunilor desfăşurate. Orice comunicare directă cu Europol se desfăşoară cu informarea în prealabil a Unităţii Naţionale Europol.

Ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, numeşte ofiţerii de legătură la Europol. Aceştia provin din rândul ofiţerilor de poliţie şi sunt trimişi în misiune permanentă în străinătate în funcţii asimilate ataşaţilor de afaceri interne, cu statut diplomatic.

Actul normativ aduce precizări detaliate cu privire la canalele de cooperare cu Europol, modul în care se realizează schimbul de informaţii, reguli privind prelucrarea datelor în cadrul cooperării cu Europol.