Cauza Frăsilă şi Ciocârlan contra României

05 aprilie 2012

În hotărârea pronunţată în 10 mai în cauza Frasilă şi Ciocîrlan contra România (plângerea numărul 25329/03), Curtea Europeană a decis asupra existenţei unei încălcări a articolului 10 (libertatea de exprimare) din Convenţie.

În fapt: Cauza privea executarea unei hotărâri judecătoreşti care le permitea jurnaliştilor accederea la spaţiile unui radio local care constituia locul lor de muncă. Curtea a concluzionat că, prin neluarea vreunei măsuri eficace pentru a permite reclamanţilor să pună în executare hotărârea judecătorească, autorităţile române au privat de efectivitate dispoziţiile Convenţiei ce garantează libertatea de exprimare.

In drept: Reclamanţii se plâng că autorităţile competente nu i-au asistat efectiv în demersurile lor de executare a deciziei definitive din 6 decembrie 2002 a Tribunalului Piatra Neamţ, fiind împiedicaţi să-şi desfăţoare activitatea de jurnalişti, dreptul lor la libertatea de expresie fiind astfel încălcat. Aceştia invocă art. 10 al Convenţiei, conform căruia oricine are dreptul la libera exprimare.

Aprecierea Curtii: Curtea observă că prezenta cauză nu privește imposibilitatea de a comunica anumite informații sau anumite idei către terțe persoane, ci modalitatea de exercitare a unei profesii – jurnalist de radio la un post local. Se arată, de asemenea, că nici jurisdicțiile naționale și nici Curtea nu se pot substitui presei în alegerea modalității de exercitare a libertății de exprimare.

Curtea a apreciat că autoritățile naționale erau obligate să ia măsuri eficace pentru a asista reclamanții la punerea în executare a hotărârii judecătorești definitive și executorii din 6 decembrie 2002.

Decizia Curtii: Având în vedere toate aceste considerente, Curtea a constatat faptul că a avut loc o încălcare a art. 10 din Convenție și a respins excepția guvernului privind neepuizarea căilor de atac interne, admiţând astfel cererea reclamanţilor. Statul a fost condamnat la plata a 18.000 de euro către ambii reclamanţi şi la plata a 5500 de euro către primul reclamant pentru cheltuieli de judecată.

Importanta deciziei Curtii: Curtea completează și clarifică întinderea și conținutul obligațiilor pozitive ale statului decurgând din art. 10 CEDO. Astfel, obligația de a pune în aplicare o decizie de justiție – analizată în mod tradițional prin prisma cerințelor dreptului la un proces echitabil – a fost transpusă și analizată din perspectiva respectării libertății de exprimare, în contextul în care miza aplicării hotărârii judecătorești o reprezenta continuarea exercitării profesiei de jurnalist de radio la un post local.