Soluţie favorabilă cu privire la o cerere de întrerupere a executării pedepsei pronunţată de către Curtea de Apel Cluj

15 martie 2018


În apărarea intereselor unui client care a formulat o cerere de întrerupere a executării pedepsei, SCA „Iordăchescu și Asociații” a obținut o soluție favorabilă întemeiată pe prevederile art. 592 C.proc.pen. rap. la art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind interzicerea torturii și pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.

Printr-o Decizie penală din cursul anului 2017, s-a dispus condamnarea numitului Z.V.M., în vârstă de 67 de ani, la o pedeapsă de 3 ani închisoare. Având în vedere multiplele afecțiuni medicale de care suferă condamnatul, printre care se numără insuficiență renală cronică (ce necesită efectuarea unor ședințe de hemodializă de 3 ori pe săptămână) și polineuropatie, acesta a formulat o cerere de întrerupere a executării pedepsei.

Tribunalul Maramureș a respins cererea formulată, însă în contestație, prin Decizia penală nr. 52 din 01.03.2018, Curtea de Apel Cluj a decis întreruperea executării pedepsei pentru o perioadă de 3 luni. În considerentele acestei decizii s-a avut în vedere agravarea stării de sănătate a persoanei condamnate (printre altele, creșterea unei ședințe de dializă de la 3 ore la 5 ore 30 cu toate consecințele pe care această împrejurare le presupune, înrăutățirea stării fizice și psihice – slăbirea considerabilă în greutate), precum și faptul că tratamentul primit în penitenciar nu era unul adecvat raportat la afecțiunile medicale de care condamnatul suferă.

Clientul a fost asistat de o echipă de avocaţi din cadrul SCA „Iordăchescu și Asociații” formată din avocat coordonator Eugen Constantin Iordăchescu, avocat colaborator Roxana Iordăchescu-Nițu și avocat colaborator Andrei Iordăchescu.