Soluție de anulare a unui act de inspecție economico-financiară în valoare de peste 4 milioane de euro

19 decembrie 2017

La data de 18.12.2017, Curtea de Apel Oradea a pronunțat o hotărâre de anulare a unui act de inspecție economico-financiară prin care o societate cu capital privat a fost obligată să restituie bugetului de stat peste 4 milioane de euro, reprezentând sume încasate, pretins nejustificat, în temeiul unor contracte de achiziție publică.

Speța a ridicat probleme deosebit de complexe, specifice atât materiei achizițiilor publice, cât și dreptului administrativ, financiar și fiscal. În fața instanței de contencios administrativ s-a discutat despre competența inspecției economico-financiare de a controla activitatea unei societăți cu capital privat, despre distincția dintre inspecția economico-financiară și inspecția fiscală, precum și despre aspecte specifice privitoare la sistemul decontărilor dintre părți în executarea contractelor de achiziții publice.

Reprezentarea intereselor societății reclamante a fost asigurată de o echipă de avocați din cadrul SCA ”IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII”, formată din dl avocat partener Alexandru Coroian și dna avocat Livia Moldovan.