Soluție de achitare pronunțată de Curtea de Apel Cluj pentru comiterea unor prezumtive infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice

18 octombrie 2017

În apărarea intereselor unui client trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de punere în circulaţie sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu numǎr fals de înmatriculare sau înregistrare și de punere în circulaţie pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, SCA ”Iordăchescu și Asociații” a obținut o soluție definitivă de achitare întemeiată pe prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. - fapta nu e prevăzută de legea penală.

Prin Decizia penală nr. 1282 din data de 12.10.2017, Curtea de Apel Cluj a dispus respingerea apelului exercitat de parchet, menținând astfel soluția de achitare dispusă de instanța de fond.

Acuzaţia formulată viza punerea în circulație a unui autoturism având montate plăcuțe de înregistrare temporare spaniole, deși figura în evidențele autorităților ca fiind înmatriculat permanent în România. Pe de altă parte, clientului i se imputa că i-ar fi remis unei alte persoane plăcuțe de înregistrare temporare spaniole, un certificat temporar de circulație, completând, totodată și buletinul de circulație, punând astfel în circulație o autoutilitară neînmatriculată în România.

Instanțele au constatat că numerele de înregistrare temporare spaniole pot fi utilizate pentru transportul autovehiculelor aflate în proprietatea societății specializate căreia i-au fost atribuite de către autoritățile competente, or ambele autovehicule în legătură cu care s-au efectuat cercetări se aflau în proprietatea unei astfel de societăți. Pe de altă parte, instanțele au constatat că numerele de înregistrare au corespondent în evidenţele autorităţii competente să efectueze înmatricularea – cea spaniolă – nu s-a intervenit în vreun fel asupra plăcuțelor de înregistrare prin confecţionarea unor plăcute sau imitarea unora autentice, nu a fost modificat aspectul sau menţiunile plăcuțelor și nu s-a creat o aparenţă necorespunzătoare adevărului.
În cazul celeilalte fapte, instanțele au constatat faptul că autoutilitara purta numerele de înregistrare spaniole care au fost alocate de autoritățile competente proprietarului acesteia, astfel că nu constituia un autovehicul neîmatriculat sau neînregistrat în înțelesul normelor de incriminare interne.
În fine, instanțele au conchis că faptele imputate nu se regăsesc în concret în normele de incriminare şi, mai mult, chiar parchetul a arătat că nu este pusă la îndoială valabilitatea plăcuţelor de înmatriculare, ci modalitatea şi circumstanţele în care acestea au fost utilizate.


Clientul a fost asistat de avocatul coordonator al SCA ”Iordăchescu și Asociații”, Eugen Iordăchescu, care a fost sprijinit de o echipă formată din avocatul asociat Milu Timoce, avocatul colaborator Ștefan Alexandru și avocatul colaborator Carmen Rotund.