SCA „IORDĂCHESCU ŞI ASOCIAŢII” anunţă cooptarea unor noi avocaţi colaboratori în cadrul societăţii

02 noiembrie 2015

SCA "IORDĂCHESCU ŞI ASOCIAŢII" anunţă lărgirea colectivului de avocaţi colaboratori prin cooptarea colegilor Paul Ghiban şi Cristian Roman.

Cei doi avocaţi vor activa în cadrul departamentului de drept penal şi procesual penal din cadrul societăţii, urmând ca Paul să îşi desfăşoare activitatea, preponderent, în cadrul biroului din Bucureşti, iar Cristian în cadrul celui din Cluj Napoca.

În considerarea dezvoltării activităţilor societăţii, precum şi a lărgirii şi diversificării portofoliului clientelar, debutul colaborării cu Paul şi Cristian constituie un nou pas din strategia de dezvoltare pe termen lung a societăţii noastre.