SCA ”IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII” a obţinut o soluţie de achitare pentru una dintre societăţile care activează în domeniul distribuţiei de gaze naturale

12 decembrie 2016

Prin Decizia penală nr. 1294 din 29.11.2016, Curtea de Apel Bacău a dispus admiterea apelurilor, a desfiinţat în parte sentinţa apelată şi a dispus achitarea inculpatei E.ON Distribuţie România SA (actualmente Delgaz Grid SA), pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi distrugere din culpă prevăzute de art. 196 alin. (2) și (3) C. pen. şi art. 255 alin. (1) C. pen., întrucât faptele nu au fost săvârşite cu forma de vinovăţie cerută de lege.

Cauza a fost demarată ca urmare a deflagraţiei produse în data de 21.12.2010 la un imobil situat în municipiul Bacău. Explozia a fost generată de o acumulare de gaze înregistrată la unul dintre apartamentele amplasate la parterul imobilului. Procedurile judiciare s-au desfăşurat pe parcursul a 6 ani, iar complexitatea cauzei a fost sporită raportat la consecinţele deflagraţiei şi la numărul mare de părţi civile care au solicitat repararea prejudiciilor suferite.
În vederea obţinerii soluţiei de achitare s-a susţinut că vinovăţia persoanei juridice trebuie raportată la organele de conducere ale acesteia, fiind necesară probarea existenţei tuturor elementelor constitutive ale infracţiunii comise de persoana juridică, elemente care sunt distincte de cele ale infracţiunii comise de o persoană fizică, prepus al acesteia.
Dacă fapta nu este comisă de organele de conducere, vinovăţia persoanei juridice se stabileşte prin raportare la atitudinea acestora cu privire la activitatea infracţională. Existenţa vinovăţiei sau a formei ori modalităţii acesteia se va desprinde din aspectele obiective ale modului în care au fost adoptate hotărârile de către organele de conducere ale persoanei juridice sau din practicile existente, cunoscute, acceptate sau tolerate, în cadrul activităţii persoanei juridice.
În ceea ce priveşte infracţiunile comise de către alte persoane fizice decât cele care fac parte din organele de conducere ale persoanei juridice, pentru existenţa infracţiunii este necesar ca cele din urmă să fi cunoscut sau să fi trebuit să ştie despre activitatea infractională desfăşurată de persoana fizica.

Prin urmare, este exclusă raspunderea penală a persoanei juridice atunci când infracţiunea este comisă de către un prepus al acesteia sau dacă fapta infracţională nu se încadrează într-o practică tolerată ori consimţită de persoana juridică. De asemenea, dacă persoana juridica şi-a creat un sistem bine organizat de supraveghere şi control care, în mod rezonabil, era apt să prevină comiterea de infracţiuni, răspunderea persoanei juridice trebuie exclusă.
Pentru aceste motive, s-a dispus admiterea apelurilor, desfiinţarea în parte a sentinţei atacate şi achitarea inculpatei E.ON Distribuţie România SA (actualmente Delgaz Grid SA), în temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen.

E.ON Distribuţie România SA (actualmente Delgaz Grid SA), a fost reprezentată de către o echipă de avocaţi din cadrul SCA Iordăchescu şi Asociaţii.