Recurs în interesul legii soluționat pornind de la argumentele juridice înaintate Î.C.C.J. de unul dintre colegii noștri, cadru universitar al Facultății de Drept din cadrul Univeristăţii "Babeş-Bolyai" Cluj Napoca

04 aprilie 2016

Prin Decizia nr. 23/2015 din data de 26.10.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 71 din 01.02.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Completul Competent să Soluţioneze Recursul în Interesul Legii) a admis recursul în interesul legii formulat de către Colegiul de Conducere al Curții de Apel Alba-Iulia.

Î.C.C.J. a stabilit că dreptul la despăgubiri (art. 50, al. 3 din L. 136/1995) recunoscut soțului (soției) sau persoanelor care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului privește doar vătămările lor corporale, ca victime directe ale evenimentului rutier.

În soluția pronunțată de către Î.C.C.J. au fost preluate argumentele juridice susținute de către colegul nostru, domnul avocat Mihai David, care – în calitatea sa de lector în cadrul Facultății de Drept a Universității "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, a formulat la solicitarea Î.C.C.J. o opinie legală prealabilă soluționării recursului în interesul legii, prin care a propus și susținut soluția reținută de către ICCJ.