Recurs în interesul legii soluționat în concordanță cu opinia legală formulată de unul dintre colegii noștri, cadru universitar al Facultății de Drept din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

11 ianuarie 2016

Prin Decizia nr. 19/2015 din data de 05.10.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11 din 07.01.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Completul Competent să Soluţioneze Recursul în Interesul Legii) a admis recursul în interesul legii formulat de către Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava.

Î.C.C.J. a stabilit faptul că în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 1050-1053 din Codul de procedură civilă și art. 56, art. 76 și art. 82 din Legea nr. 71/2011, procedura specială reglementată de prevederile art. 1050-1053 din Codul de procedură civilă nu este aplicabilă în privința posesiilor începute anterior intrării în vigoare a Codului civil.

Poziția adoptată de către Î.C.C.J. a fost susținută de către colegul nostru, domnul avocat Mihai David, care – în calitatea sa de lector în cadrul Facultății de Drept din cadrul Universității "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, a formulat la solicitarea Î.C.C.J. o opinie legală prealabilă soluționării recursului în interesul legii.