Decizia CCR nr. 802 din 06.12.2018 referitoare la art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României

Recent, Curtea Constituțională a României a motivat Decizia nr. 802 din data de 06.12.2018 prin care:
(i) a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la sintagma „ori altor asemenea interese ale țării” din cuprinsul art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, respectiv
(ii) a respins excepția de neconstituționalitate referitoare la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual-penale.

În ceea ce privește soluția de admitere, Curtea a constatat că, sintagma „ori altor asemenea interese ale țării”, cuprinsă în dispozițiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, este neconstituțională, încălcând prevederile art. 1 alin. (5) din Constituție care consacră principiul legalității, art. 26 din Constituție referitor la viața privată, respectiv art. 53 din Constituție care reglementează condițiile restrângerii exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

În motivare, în mod judicios s-a argumentat că, din cauza conținutului deschis a sintagmei criticate, limitele și conținutul acesteia rămân la libera apreciere a organului abilitat să aplice legea, fără a putea fi cunoscute de destinatarul normei. (par. 76 și 78) Chiar dacă dreptul la viață privată consacrat la art. 26 din legea fundamentală nu este unul absolut, limitările trebuie să se facă cu respectarea exigențelor privind claritatea, accesibilitatea și previzibilitatea normei intrusive, atât pentru persoana supusă acestei măsuri, cât și pentru organele de urmărire penală și pentru instanțele de judecată. (par. 49, 50, 82)

În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate referitoare la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual-penale, Curtea a respins ca inadmisibilă excepția, motivând că nu sunt formulate veritabile critici de neconstituționalitate. (par. 84) Aspectele invocate se subsumează mai degrabă modului în care instanțele de judecată aplică Decizia Curții Constituționale nr. 51/2016, respectiv normele procesual-penale care reglementează regimul nulităților relative, aspecte care exced competenței instanței de contencios constituțional.