Executarea contractului. Răspundere contractuală. Denunțare unilaterală. Contract uno ictu cu durată de executare.

 Soluție favorabilă pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în materia executării contractului.

Dos. nr. 1375/1285/2014– Înalta Curte de Casație și Justiție (Secția a II-a Civilă) – av. Mihai David
Executarea contractului. Răspundere contractuală. Denunțare unilaterală. Contract uno ictu cu durată de executare.

Prin decizia civilă nr. 667/2019 din data de 26.03.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca inadmisibil recursul formulat de pârâtă, menținând decizia civiă nr. 1081/2016 din 23 decembrie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a Civilă, prin care pârâta a fost obligată la plata sumei de 220.172,48 lei în beneficiul reclamantei – reprezentată de societatea noastră, prin av. Mihai David.

Acțiunea introdusă la Tribunalul Cluj a vizat un contract de antrepriză încheiat în anul 2013, prin care reclamanta se obligă față de societatea pârâtă să execute mai multe lucrări de amenajare pe un teren aflat în proprietatea acesteia din urmă.
Pe parcursul derulării lucrărilor demarate în executarea contractului de antrepriză, beneficiara – prevalându-se de clauza care îi conferea acest drept – i-a expediat reclamantei o notificare prin care anunța că înțelege să denunțe unilateral contractul. Pârâta a refuzat mai apoi să achite prețul mai multor lucrări care fuseseră deja executate.
Acțiunea a presupus, ca pretenții principale, următoarele: (i) obligarea pârâtei la plata contravalorii lucrărilor executate în temeiul contractului de antrepriză; (ii) obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferente și a cheltuielilor de judecată.
În susținerea cererii, reclamanta a invocat, în principal, următoarele: (i) în pofida duratei presupuse de executarea unei lucrări, contractul de antrepriză de lucrări rămâne ca natură juridică un contract cu executare uno ictu, (ii) denunțarea unilaterală survenită ulterior începerii executării e eficace dacă însuși contractul o autorizează, dar poate să producă doar efecte parțiale, cu privire la clauzele referitoare la lucrări a căror executare nu a început.

Soluția pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție: „Respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurenta-pârâtă.” (Decizia civilă nr. 667/2019 din 26.03.2019).
Soluția instanței de apel, rămasă definitivă: Curtea de Apel Cluj a admis apelul formulat de reclamantă, pronunțându-se asupra acestuia prin decizia civilă nr. 1081/2016 din 23.12.2016, prin care a desființat în parte hotărârea primei instanțe, obligând pârâta la plata contravalorii lucrărilor executate în temeiul contractului de antrepriză, în cuantum de 220.172,48 lei, plus penalități de întârziere, până la plata efectivă.