REZULTATE SELECŢIE STUDENŢI ÎN PRACTICĂ

Următorii studenţi au fost selectaţi pentru efectuarea stagiilor de practică aferente semestrului I al anului universitar 2018 / 2019.

Departamentul de drept penal: Alexandra BEKE, Cristiana PETRE şi Sebastian ŞANDOR.

Departamentul de drept civil: Amalia Iuliana BÎRSAN, Oana BLAGOCI şi Adriana IONAŞCĂ.

Mulţumim tuturor celorlalţi participanţi. Aceştia vor fi avuţi în vedere pentru participarea la stagiile viitoare de practică organizate de către societatea noastră.