Avocaţii noştri experţi în acest domeniu sunt:
Ştefan Bălan
dr. Mihai David
Dana Alina Pop
Alexandra Roman

Dreptul familiei

  • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni de divorţ
  • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni de partaj (împărţirea bunurilor comune în timpul sau după desfacerea căsătoriei)
  • Asistenţă şi reprezentare în acţiunile care au ca obiect interesele minorilor (stabilirea domiciliului minorului, încredinţare, educare şi creştere a copiilor minori)
  • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect nulitatea căsătoriei
  • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect desfiinţarea şi desfacerea adopţiei
  • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect tutela
  • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect stabilirea şi tăgada paternităţii
  • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect decăderea părintelui din drepturile părinteşti
  • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect alte acţiuni care vizează raporturile reglementate de dreptul familiei